МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САПАСЫНА ҚОҒАМДЫҚ МОНИТОРИНГ НӘТИЖЕЛЕРІ